بازرگانی زمانی
خانه / لاستیک / اخذ نمایندگی لاستیک بریجستون

اخذ نمایندگی لاستیک بریجستون

شرایط عمومی،اختصاصی وروش اخذنمایندگی لاستیک بریجستون چگونه است؟برای ثبت نام ودرخواست اخذنمایندگی واطلاع ازشرایط آن ازچه منبعی میتوان کمک گرفت؟
برای اخذنمایندگی بریجستون مراجعه به اداره ثبت شرکتهاتوسط شخص حقیقی یاحقوقی ویاازطریق یک شرکت ثبتی لازم میباشد.کلیه مدارک بایدبه واحدپذیرش تاسیس تحویل داده شودویک رسیددریافت گرددوبعدازمرحله کارشناسی وصحت اطلاعات،پیش نویس آگهی تاسیس نمایندگی شرکت خارجی صادرمیشود.تعیین نام دارای اهمیت است.عبارت نمایندگی یاشعبه حتما”بایدذکرشودوتمامی وجوه وهزینه هاپرداخت گردند.

مطلب پیشنهادی

تولید بهترین لاستیک سنگین

بهترین وباکیفیت ترین تولیدات لاستیک سنگین مربوط به کدامین شرکتهای جهان است؟ودارای چه خصوصیات وویژگیهایی هستند؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ