شرکت فروش آب رادیاتور پورشه در ایران

آب رادیاتور،  نقش ویژه ای در خنک سازی موتور ایفا می کند. بخاطر همین،  باید میزان آب رادیاتور به طور مرتب و منظم چک گردد،  تا از به وجود آمدن خسارات احتمالی اجتن

بیشتر بخوانید

تولید کننده آب رادیاتور پورشه در ایران

آب رادیاتور پورشه محصولی بسیار مهم و ویژه برای خودرو شما می باشد.  آب رادیاتور مایع سیالی است که موظف است گرما را از موتور جذب کرده و از طریق موتور به خارج دفع

بیشتر بخوانید

قیمت آب رادیاتور پورشه در سال ۹۸

آب رادیاتور محلولی است که در مخزن رادیاتور خودروها ریخته می شود و باعث جذب گرمای موتور شده و گرما را از طریق رادیاتور دفع می نماید، این محلول برای خودروها بسیار

بیشتر بخوانید