فروشنده صافی بنزین ام وی ام ۱۱۰

صافی بنزین از قطعه های مصرفی خودرو به حساب می آید که باید در دوره های خاصی چک شود و در حالتی که نیاز باشد تعویض شود . چون کیفیت بنزین ها کم است اکثرا صافی بنزین

بیشتر بخوانید