قیمت انواع صافی بنزین سراتو با کیفیت

صافی بنزین همانند یک تصفیه کننده ی عالی از ورود ذرات درشت بنزین به داخل پمپ بنزین جلوگیری می کند. صافی بنزین را باید در کیلومتری خاص و در زمان مشخص شده تعویض کر

بیشتر بخوانید