مرکز نمایندگی ضدیخ ایرانول Hyper

یکی از اساسی ترین و الزامی ترین مواردی که مورد نیاز ماشین است و جهت خنک کردن و برای خارج کردن گرما و حرارت از موتور ماشین به رادیاتور می باشد تنها آب است که وجو

بیشتر بخوانید

مرکز خرید ضدیخ ایرانول مدل AF-G

همانطور که می دانید کاربرد ضد یخ  در فصل سرد زمستان، برای جلوگیری یخ زدن خودرو و در فصل  گرم‌ تابستان برای جوش نیاوردن خودرو می باشد، بنابراین استفاده از یک‌ ضد

بیشتر بخوانید