مرکز خرید عمده فیلتر بخار روغن

فیلتر بخار روغن صفحه ای است که جهت ممانعت ورود ذرات گرد و غبار به درون مخزن روغن ماشین  به روی سوپاپ  تعبیه می شود و به عنوان یک قطعه مهم و تاثیر گذار بر تمام ع

بیشتر بخوانید