خرید فیلتر روغن سوناتا صادراتی

یکی از قطعات مهم در انواع خودروها فیلتر روغن می باشد که در مسیر ورودی روغن به موتور قرار دارد و در جلوگیری از ورود ذرات، دوده و … نقش مهمی دارد و در بهبود کار

بیشتر بخوانید