لیست قیمت روز فیلتر هوا ساینا سال جدید

فیلتر هوا در اتومبیل ها، برای پاکسازی هوای ورودی به محفظه احتراق استفاده می شود. این فیلتر با جذب ذرات گرد و غبار به خود و جلوگیری از ورود آن ها به محفظه احتراق

بیشتر بخوانید