مدل های مختلف فیلتر کابین ازرا

فیلتر کابین ازرا صفحه ای است که جهت ممانعت ورود ذرات گرد و غبار به درون موتور ماشین در آن تعبیه می شود و به عنوان یک قطعه مهم و تاثیر گذار بر تمام عملکرد

بیشتر بخوانید