بورس فروش فیلتر کابین خودروی سرکان مدل sf 1438

فیلتر کابین خودرو برای تهویه هوای داخل خودرو ساخته شده است و با جذب آلودگی های محیطی و گرد و غبار، هوای مطبوعی را ایجاد می کند و حداقل سالی یک بار باید تعویض شو

بیشتر بخوانید

قیمت فیلتر کابین خودروی سرکان مدل sf 1203

فیلترهای کابین با مدل های گوناگون و کیفیت و کارایی متفاوت طراحی و تولید شده و برای تصفیه و فیلترکردن هوای واردشده به داخل خودروها استفاده می شوند. انواع گوناگون

بیشتر بخوانید