شرکت تولید واسکازین دیفرانسیل در کشور

واسکازین یا روغن دنده که برای هر خودرویی مهم است به طوری که بعد از روغن موتور ،روغن دنده بسیار مهم است.کلمه واسکازین که ریشه آن روسی است ولی بدلیل استفاده زیاد

بیشتر بخوانید