دفتر فروش گریس شل آلوینا rt3

گریس شل ماده ای است که از لحاظ ویژگی ظاهری اش نیمه جامد یا جامد می باشد و مواد تشکیل دهنده ی آن از مواد صابونی و مشتقات نفتی و یا پر کننده ها حاصل می شود. گریس

بیشتر بخوانید