ارائه کننده آب رادیاتور بنز درجه یک

آب رادیاتور در واقع آب بدون املاح و یا همان آب مقطر می باشد، این محلول را برای این که موتور در فصل های سرد و زمستان یخ نزند و ترک برندارد و همچنین در فصل های تا

بیشتر بخوانید