قیمت روز انواع آب رادیاتور ۲۰۷

آب رادیاتور باعث ایجاد خنک کنندگی موتور ماشین شده و از خرابی و یا احتمالا کم شدن عمر موتور به دلیل حرارت زیاد جلوگیری می کند. بنابراین نقشی مهم و اساسی در عملکر

بیشتر بخوانید