قیمت روز رادیاتور آب ام وی ام ۵۳۰

رادیاتور ها یکی از قطعه های حیاتی خودرو هستند که اگر دچار خرابی شوند خودرو توانایی حرکت ندارد، البته این قطعه به طور مستقیم با موتور در ارتباط است و به همین دلی

بیشتر بخوانید