قیمت روز انواع باطری ایرانی و خارجی

آیا قیمت روز خرید و فروش انواع باطریهای ایرانی وخارجی را می دانید؟ قیمت گذاری باطری ها برچه اساسی است؟ در صورت خرید عمده قیمت ها از تخفیفات لازم برخوردار میشوند؟ یا نه؟

بیشتر بخوانید