فروش انواع دسته موتور درجه یک

بنابه اعتقاد اکثر کارشناسان خودرو، دسته موتور ازجمله قطعاتی است که وجود آن اولاً برای خودرو ضروری است، ثانیاً باید درجه یک باشد و ثالثاً باید از مراکز فروش مجاز تهیه شود.

بیشتر بخوانید