تولید انواع دسته موتور ماشین

برای ماشین های مختلف مدل های مختلف دسته موتور تولید شده و موجود است که معمولاً در هر خودرویی از چند دسته موتور با طراحی های مختلف بنا به نیاز خودرو و صلاحدید سازنده خودرو استفاده می شود.

بیشتر بخوانید