تشخیص باطری خودروی اصل از تقلبی

تشخیص باطری های اصل از غیر اصل و تقلبی چگونه است؟ آیا شناسایی این باطری ها از هم برای همه افراد امکانپذیر است؟ راه حل در این موارد چیست؟

بیشتر بخوانید