بزرگترین تولیدی بوستر ترمز کامیون

به نظر شما تولیدات تولیدی های داخل کشور شامل چه کالاهایی می باشد؟ آیا بوستر ترمز کامیون و انواع خودرو از این تولیدات است؟ بزرگترین تولیدی ها مربوط به چه کالاهاییست؟

بیشتر بخوانید