بازار خرید بوستر ترمز کروز

یکی از تکنولوژی هایی که به تازگی استفاده می شود، کروز کنترل می باشد. این تکنولوژی برای ثابت نگهداشتن سرعت خودرو طراحی شده است و برای این کار نیازمند سیستم ترمز و برای این سیستم نیازمند بوستر ترمز می باشد. بازار خرید این کالا در چه وضعی است؟

بیشتر بخوانید