تسمه تایم دانگیل مدل ED4PK885 مناسب برای کیا ریو

در هر خودرويي تسمه‌هاي مختلفي وجود دارد كه هركدام نقشي خاص را ايفا مي‌كنند. در اين بين تسمه دينام يك هماهنگ كننده و محرك پولي‌هاي بخش‌هايي مانند هيدروليك، دينام، كولر و ميل لنگ بوده كه نبود آن موجب ايجاد مشكل در حركت اين بخش‌هاي مي‌شود.

بیشتر بخوانید