توزیع کننده فیلتر سوخت برلیانس

فیلتر سوخت برلیانس قطعه ای کوچک بوده که وظیفه تصفیه بنزین در این خودرو را بر عهده دارد. با توجه به کیفیت بنزین در ایران لازم است دارندگان این خودرو جهت تهیه فیل

بیشتر بخوانید