بزرگترین تولیدی روغن دنده درجه یک

یکی از روغن هایی که در خودرو مصرف می شود، روغن دنده یا واسکازین است. واسکازین کلمه روسی روغن دنده(Gear oil) میباشد. 

بیشتر بخوانید

کارخانه تولیدی روغن دنده صنعتی ایرانول

آیا شما هم از روغن دنده صنعتی ایرانول استفاده می کنید؟ آیا کارخانه تولیدی روغن دنده صنعتی ایرانول را می شناسید؟ روغن دنده صنعتی ایرانول چه ویژگی هایی دارد؟

بیشتر بخوانید