بزرگترین تولیدی سر پلوس پراید

قطعه ای برای اتصال پلوس به چرخ ها وجود دارد به نام سرپلوس که در یکی از بزرگترین تولیدی های این کشور برای خودروی پراید تولید شده و اکنون در این سایت برای فروش موجود است.

بیشتر بخوانید