بازار تولید دسته موتور دو سر پیچ

در ایران شرکت های قطعه سازی زیادی وجود دارند که کارشان تولید دسته موتور است و با توجه با اینکه نیاز است تا چندین مدل دسته موتور مورد نیاز خودرو در بازار موجود باشد آن ها همه نوع دسته موتور را تولید می کنند مثلاً دسته موتور های دوسر پیچ.

بیشتر بخوانید