تولید کنندگان آب رادیاتور خودرو

آب رادیاتور نوعی مایع خنک کننده ی موتور خودرو می باشد، که از ترکیب ۵۰ در ۵۰ پروپلین گلیکول، آب و اتیلن بدست می آید. تولید کنندگان آب رادیاتور خودرو با تکیه بر ت

بیشتر بخوانید