خدمات تولید دسته موتور عقب پراید

در پراید دسته موتوری برای حذف صدای موتور نصب می شود که نام آن دسته موتور عقب است. این دسته موتور در بهترین کیفیت تولید می شود و بعد از فروش هم برای آن خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید