خرید و فروش باطری کهنه و فرسوده

برای هر فردی که خودرو دارد پیش آمده است که باطری ماشینش از کار بیفتد ویا به اصطلاح فرسوده شود در این صورت در ازای خرید یک باطری تازه باطری کهنه خودرا میفروشد.

بیشتر بخوانید