کارخانه تولیدی روغن دنده پژو ۴۰۵

روغن دنده در اتومبیل نقش بسار مهمی را ایفا میکند.بنابراین باید نسبت به تعویض به موقع آن دقت داشت و دقت کافی را به خرج دهیم زیرا در غیر این صورت بسیار زیان بار خواهد بود.

بیشتر بخوانید