فروش روغن گیربکس ادینول ۷۵W80

جایگاه گیربکس در خودرو به حدی مهم است که شاید بتوان گفت به اندازه موتور از اهمیت برخوردار است. نقش گیربکس انتقال قدرت موتور با استفاده از چرخ دنده ها به چرخ های

بیشتر بخوانید