فروش گریس و روغن صنعتی درجه یک

گریس و روغن کاری در انواع موتور برای کاهش اصطکاک بین قطعات انجام می شود که بدین صورت با گریس کاری موتور از خوردگی و سائیدگی قطعات و فرسوده شدن آن ها جلوگیری شده

بیشتر بخوانید