فروش اینترنتی گریس هادی برق در کشور

فروش گریس هادی برق برای کاهش اصطکاک بین دو قطعه فلزی صورت می گیرد و باعث می شود سایشی بین این قطعات ایجاد نشود، این محصول از روغن و یک غلیظ کننده(صابون) و مواد

بیشتر بخوانید