فیلتر کابین جنتو درجه یک و ارزان

فیلترکابین وسیله ای برای فیلتراسیون هوای داخل شده به کابین انواع ماشین ها می باشد. این قطعات در داخل دریچه کولر و بخاری خودرو کارگذاشته شده و هوایی که به داخل ک

بیشتر بخوانید