فیلتر کابین رانا با درجه کیفی خیلی عالی

این نوع فیلتر هم مشابه فیلترهای کابین خودرو های دیگر می باشد و برای تهویه هوای داخل خودرو تعبیه شده است. این فیلترها که از جنس کاغذی و پنبه و به صورت چین خورده

بیشتر بخوانید