قیمت فیلتر کابین ماکسیما مدل ۲۰۰۰

سیستم تهویه ماشین خروج هوا و بوی نامطبوع داخل ماشین در فصول گرم می شود. فیلتر کابین ماکسیما از بهترین الیاف تولید شده و در کابین ماکسیما مدل ۲۰۰۰ مورد استفاده ق

بیشتر بخوانید