خرید بهترین آب رادیاتور مزدا ۳

هر زمان که شمع موتور جرقه می زند، ترکیب هوا و سوخت در سیلندر منفجر می شود. این پدیده در هر دقیقه صد ها بار در موتور خودرو اتفاق می افتد. در نتیجه گرمای زیادی تو

بیشتر بخوانید