قیمت صافی بنزین تیوولی با درجه کیفی عالی

گاهی مشاهده می شود که در زمان روشن کردن ماشین، یا همان استارت زدن ماشین به سختی روشن شده و یا گاهی به اصطلاح ریپ می زند. گاهی هم عمر استفاده از بنزین کوتاه است

بیشتر بخوانید