فیلتر کابین درجه یک ۴۰۵ با قیمت مناسب

فیلتر کابین وسیله ای است که در خودروها مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه این فیلتر تصفیه و پاکسازی هوای داخل اتاقک خودرو و جلوگیری از ورود گرد و غبار و بوی نامظب

بیشتر بخوانید