بنز E350 کروک ۲۰۱۲

فول بدون رنگ در حد صفر کیلومتر واقعی به شرط بدون یک ریال خرج با کیت AMG هیتر پشت سری رادار کامل رادار

بیشتر بخوانید

خریدار ماشین بنز e350 کروک

کسانی که به دنبال ماشینی با کیفیت بالا و ظاهری معمولی از کمپانی بنز هست میتوانند سراغ ماشین بنز e350 کروک باشند.

بیشتر بخوانید