قیمت فروش فیلتر هوا ریو در بندرعباس

فیلتر صفحه ای است که جهت ممانعت ورود ذرات گرد و غبار به درون موتور ماشین در آن تعبیه می شود و به عنوان یک قطعه مهم و تاثیر گذار بر تمام عملکرد ماشین عمل می کند.

بیشتر بخوانید