اولین مرکز عرضه اینترنتی رینگ ۱۴۱ پرایدی

آیا میتوان رینگ های ۱۴۱ پراید را از مراکز فروش اینترنتی خریداری کرد؟ عرضه این نوع رینگ ها چگونه است؟ اولین مرکز آن در کجا قرار دارد؟

بیشتر بخوانید