مرکز فروش صافی بنزین ام وی ام ۵۳۰

صافی یا الک یا فیلتر وسیله ای است که در اندازه و شکل ها و مدل های مختلف وجود داشته و مهمترین کاربرد آن جدا سازی مواد از یکدیگر و حذف بیشتر نا خالصی ها است و صاف

بیشتر بخوانید