فروش روغن ترمز آیسین حجم ۵۰۰ میلی لیتری

روغن ترمزها براساس ترکیب هایی که دارند به فرایند ترمز گرفتن کمک می کنند. نبود روغن ترمز و یا کم بودن آن مانع از ترمز گرفتن و توقف خودرو می شود. روغن ترمز آیسین

بیشتر بخوانید