شرکت عرضه روغن ترمز جیلی شاسی بلند

تقریباً تمامی قسمت های که برای حرکت و ایستادن خودرو هستند مانند موتور گیربکس و سیستم ترمز و هیدرولیک خودرو همگی نیاز به روغن دارد و روغن های تولیدی برای این قسم

بیشتر بخوانید