بزرگترین شرکت های تولید گریس در ایران

گریس مخلوط ژلاتینی است که با ترکیب یک سیال روان ساز ( روغن ) و یک ماده غلیظ و مواد افزودنی تولید می شود. کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده و مواد افزودن

بیشتر بخوانید