قیمت تمام شده فیلتر هوا در کارخانه مشهد

فیلتر محصولی است که معمولا برای زدودن هوای آلوده و ذرات معلق در هوا به کار می روند. بیشترین استفاده این محصول در اچ وی ای سی و خودرو ها می باشد. قیمت تمام شده ف

بیشتر بخوانید