نرخ روز فیلتر کابین ماکسیما

فیلتر کابین ماکسیما، که در جلوی صندلی و زیر داشبورد قرار دارد، قطعه ای مستطیل شکل و کاغذی است که هوای ورودی به سیستم تهویه خودرو را تصفیه می کند. این قطعه

بیشتر بخوانید