روغن ترمز

نمایندگی فروش روغن ترمز هراز

روغن ترمز چیست؟ یکی دیگر از مایعاتی که رانندگان خودرو استفاده می کنند روغن ترمز است . روغن ترمز مایعی است که از نظرشیمیایی در کلاس هیدرولیکی قرار دارد و تحت فشار کار می کند و برای به حرکت درآوردن قطعات مکانیکی از آنها استفاده می کنند. وظیفه روغن ترمز این مایع موظف است که […]

بیشتر بخوانید