مرکز خرید ضدیخ ایرانول مدل AF-G

همانطور که می دانید کاربرد ضد یخ  در فصل سرد زمستان، برای جلوگیری یخ زدن خودرو و در فصل  گرم‌ تابستان برای جوش نیاوردن خودرو می باشد، بنابراین استفاده از یک‌ ضد

بیشتر بخوانید